nieuw!

Bomberbot

Kinderen groeien op in een wereld die steeds meer beïnvloed wordt door technologie. Ze gebruiken het dagelijks, maar weten vaak niet hoe technologie echt werkt. Tijdens de lessen van het project Bomberbot werken de leerlingen in groep 5 t/m 8 aan belangrijke 21e eeuwse vaardigheden, zoals kritisch en creatief denken, problemen oplossen, samenwerken en communiceren. Bomberbot gaat met name over gedeelte programmeren en leert de leerlingen op een creatieve manier steeds een stap vooruit te denken. De vaardigheid is natuurlijk heel belangrijk in hun verdere schoolcarrière; het leert je systematisch om je werk te overzien. De lessen worden gegeven door onze eigen ICT specialist.

Link

Bezoek www.bomberbot.nl voor meer informatie over deze leermethode.

De wereld in getallen

De wereld in getallen (5) is de nieuwste digitale versie van de rekenmethode. Malmberg heeft gekozen voor één nieuwe rekendidactiek die in de nieuwe edities van zowel Pluspunt als De wereld in getallen is toegepast. Elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken worden gecombineerd tot ‘evenwichtig rekenen’.  Er wordt gerekend in een context: Welke som past bij een situatie? Wat betekenen getallen in die som? En wat betekent het antwoord?
Met drie didactische modellen: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel.

Link

Bezoek www.dewereldingetallen.nl voor meer informatie over deze leermethode.