Per 1 augustus beschikt De Kamperfoelieschool over een inpandige Buitenschoolse Opvang (BSO). Het uitgroeien naar een brede school is hiermee voor De Kamperfoelieschool dichterbij gekomen. Kinderen die na schooltijd kinderopvang nodig hebben, kunnen op De Amerij terecht. Intern wordt er de komende maanden nog gewerkt aan het BSO-proof maken van de BSO afdeling. Er moeten nog enkele technische aanpassingen worden gedaan. Maar vanaf 1 augustus 2015 is er een gezellige, professionele en leuke BSO in De Kamperfoelieschool. De Amerij en De Kamperfoelieschool willen hun werkwijzen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Op deze manier ontstaat er een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Doordat de school en de BSO een aantal mooie faciliteiten gaan delen, krijgt de school en de BSO meerwaarde.

Om in te schrijven kunt u terecht bij Kinderopvang Huizen.