Nog even en dan zit de tijd op de Kamperfoelieschool erop voor de kinderen van groep 8! Iedereen verheugt zich op het kamp en de musical, maar daarnaast wordt er natuurlijk hard gewerkt.

Huiswerk
Elke woensdag krijgen de kinderen huiswerk mee voor rekenen. Op vrijdag krijgen de kinderen een werkblad voor spelling mee naar huis en daarnaast moet nieuwsbegrip XL gemaakt zijn. Dat is een les op de computer, die de kinderen thuis kunnen maken. Om extra te oefenen met begrijpend lezen, zouden de teksten uit het archief op de website van nieuwsbegrip gemaakt kunnen worden. Elk kind heeft een eigen inlognaam en wachtwoord.
Eindcito
In april is de eindcito en binnenkort starten we daarom met de Cito-training. In kleine groepjes krijgen de kinderen les van juf Monique (IB). De kinderen raken vertrouwd met de vraagstelling en leren hoe ze een vraag moeten aanpakken.
Musical
De musical is inmiddels besteld en over een paar weken mogen de kinderen in de klas auditie doen voor hun favoriete musicalrol. Spannend!!