Kinderen van De Kamperfoelieschool laten hun talenten zien tijdens de uitvoeringen ‘In de schijnwerpers’ en het ‘open podium’. Jezelf presenteren, samen plezier maken en een show opvoeren voor je medeleerlingen, dat is waar het hier om gaat.
Bij ‘In de schijnwerpers’ komen alle klassen een keer aan bod, volgens een vaste planning. Ouders van de groep die optreedt, worden uitgenodigd voor de opvoering. Tijdens het open podium mogen kinderen zelf inschrijven voor een optreden. Helaas is het niet mogelijk om alle ouders van de school hierbij uit te nodigen vanwege de ruimte in de hal. Alleen ouders van de betreffende kinderen worden uitgenodigd. De data van de optreden kunt u terugvinden in de agenda.