Met ingang van dit schooljaar bent u van harte welkom om samen met uw zoon of dochter een kijkje in de klas te nemen. Iedere eerste week van de maand houden de groepen op diverse dagen de zogeheten inloop. Vanaf 08.15 uur gaat de deur voor de betreffende klas alvast open, de leerkracht is in de klas aanwezig en uw zoon of dochter leidt u rond in de materialen, werkstukken, presentaties en zo meer. In de agenda op de website kunt u zien in welke week deze inloop gepland staat en op welke dag de inloop van de klas van uw zoon of dochter is ziet u hieronder.

Tot aan februari ziet het schema er in de eerste week van iedere maand zo uit:

Groep 1-2 maandag ( 7 sept eerste keer)
Groep 3-4 dinsdag ( 8 sept eerste keer)
Groep 5-6 woensdag (9 sept eerste keer)
Groep 6-7 donderdag ( 10 sept eerste keer)
Groep 8 vrijdag ( 11 sept eerste keer)

Door dit kijkje in de klas komt de open school van 15 september te vervallen.