openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs

openbaar onderwijs

Wij zijn trots op onze openbare school. Trots omdat iedereen zich welkom mag voelen bij ons, ongeacht de achtergrond die iemand heeft. En trots omdat openbaar onderwijs zo goed past bij wat onze tijd nodig heeft.

Wat betekent openbaar onderwijs op De Kamperfoelieschool?

  • Onze school heeft plaats voor ieder kind. In de wet heet dit ‘algemeen toegankelijk’. De openbare school is daarom hét voorbeeld van ‘de samenleving in het klein’.
  • Op onze school worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving. We geven daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop wij omgaan met de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school. Je herkent openbaar onderwijs aan ons personeel.
  • Op onze school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.
  • Op onze school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Dit betekent dat er dus ook respect is voor de mening en achtergrond van minderheden.
  • Onze school heeft een open karakter. Wij betrekken de omgeving actief bij onze activiteiten en voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving.
  • Onze school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst omdat deze horen bij de samenleving. Deze vakken zijn op De Kamperfoelieschool verweven in de andere vakken die we bieden op school. De school zelf heeft hierin een neutrale opstelling.
Link

Kijk op www.scholenopdekaart.nl voor alle informatie van DUO over onze school.

Link

Dit zegt de overheid over openbaar onderwijs.