nieuw!

Zelfstandig leren/eigenaarschap bij leerlingen

Kinderen gaan steeds meer hun eigen leren invulling geven door het werken met dag- en  weektaken, waarin zij zelf ook persoonlijke doelen formuleren. Zij ervaren dat zij zelf richting  kunnen geven aan hun leren en gaan zelf hun groei zichtbaar maken. Hierdoor ontwikkelt  Zelfstandig Werken zich steeds meer naar Zelfstandig Leren. Het Zelfstandig Werken bij ons op school wordt regelmatig ingevuld door werkvormen vanuit Coöperatief Leren, waardoor het leerklimaat in de groepen gekenmerkt  wordt door meer eigenaarschap van leerlingen ipv sturing door de leerkracht.

IEP leerlingvolgsysteem

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem/haar tot wie hij/zij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee de leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn/haar eigen ontwikkeling vergroten. Op de Kamperfoelieschool kijken we naar het complete kindbeeld en voeren we planmatig kindgesprekken.

Link

Bezoek www.iep.nl voor meer informatie over deze leermethode.