nieuw!

Faqta

Faqta heeft een methode ontwikkeld gebaseerd op ontdekkend en onderzoekend leren waarin een persoonlijke leeromgeving voor kinderen met video een grote rol speelt, ondersteund door zogenaamde ‘doe-boekjes’ waar kinderen uitgedaagd worden om te werken aan de ‘vaardigheden voor de 21e eeuw’. Onderscheidend daarbij is de nieuwe wijze waarop deze methode onze leerlingen wil laten leren: zelfstandig, explorerend,

onderzoekend en coöperatief. Faqta concentreert zich op de vakken die bij wereldoriëntatie horen: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Faqta hanteert een vorm van blended leren (digitaal en print afgewisseld). Dat is een bewuste keuze van ons als basisschool. Bij ons staat ontdekkend leren centraal en dat kan niet alleen achter een scherm. De leerkracht is daardoor meer een coach. Wij vinden het belangrijk dat kinderen actief bezig zijn met de kennis. Wij geloven in betekenisvol onderwijs: leren en toepassen. Dat leidt tot een hoger leerrendement, maar ook tot leuker onderwijs.”

Link

Bezoek www.faqta.nl voor meer informatie over deze leermethode.

Zelfstandig leren/eigenaarschap bij leerlingen

Kinderen gaan steeds meer hun eigen leren invulling geven door het werken met dag- en  weektaken, waarin zij zelf ook persoonlijke doelen formuleren. Zij ervaren dat zij zelf richting  kunnen geven aan hun leren en gaan zelf hun groei zichtbaar maken. Hierdoor ontwikkelt  Zelfstandig Werken zich steeds meer naar Zelfstandig Leren. Het Zelfstandig Werken bij ons op school wordt regelmatig ingevuld door werkvormen vanuit Coöperatief Leren, waardoor het leerklimaat in de groepen gekenmerkt  wordt door meer eigenaarschap van leerlingen ipv sturing door de leerkracht.

IEP leerlingvolgsysteem

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem/haar tot wie hij/zij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee de leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn/haar eigen ontwikkeling vergroten. Op de Kamperfoelieschool kijken we naar het complete kindbeeld en voeren we planmatig kindgesprekken.

Link

Bezoek www.iep.nl voor meer informatie over deze leermethode.