leermethodes

De Kamperfoelieschool wil graag actueel en boeiend onderwijs bieden. Dit betekent dat we regelmatig kijken naar ons aanbod, onze methodes en onze manier van werken. Met regelmaat vernieuwen we methodes en implementeren we vernieuwingen in onze aanpak met de kinderen. Hier kun je lezen welke recente ontwikkelingen zijn ingezet.

Kleutermethode onderbouwd

Kleutermethode onderbouwd

Sinds 2014 wordt er gewerkt met een fraaie kleutermethode: Onderbouwd. Dit is een methode die heel goed aansluit bij wat de kleuters nodig hebben. Volgens ons is dat namelijk:

 • Behoefte aan uitdaging op het juiste niveau.
 • Behoefte aan gevarieerde en boeiende lessen.
 • Behoefte aan spel en een rijke leeromgeving.

Door te werken met Onderbouwd, houdt de leerkracht de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Met aansprekende thema’s, uitdagende opdrachten met mooie materialen bieden we uw kind de ontwikkelingskansen. Onze leerkrachten hebben naast hun diploma voor leerkracht ook een certificering voor Onderbouwd.

Link

Bezoek www.onderbouwd.nu voor meer informatie over deze kleutermethode.

Link

Bezoek www.onderbouwd.nu voor meer informatie over deze kleutermethode.

LIST

lezen is top (list)

‘Mijn wereld is zo groot als de grenzen van mijn taal’, schreef ooit iemand. Wij vinden dit ook. Om de grenzen van kinderen zover mogelijk te leggen, bieden we op school veel aandacht voor lezen en woorden. We doen dit vanuit de methodiek van LIST (Lezen is Top). Hiermee stimuleren we kinderen om veel leuke boeken te lezen. Iedere dag is er aandacht voor het lezen en laten we kinderen ontdekken hoe mooi en goed het is om veel te lezen. Voor alle kinderen werkt deze methodiek erg goed. Voor kinderen met dyslexie is dit een uitkomst.

Instructiemodel

Instructiemodel

Bij De Kamperfoelieschool wordt gewerkt met het activerende directe instructiemodel (ADI model). Met een vaste structuur zorgt de leerkracht voor lessen die goed doordacht zijn en aansluiten op de behoeften van leerlingen. Een les heeft altijd een standaard opbouw:

 • Lesdoel op het bord – De leerkracht heeft het lesdoel genoteerd en bespreekt het doel met de klas.
 • Terugblik – De leerkracht haalt voorkennis naar boven.
 • Begeleiden in oefening – met hulp van de leerkracht gaan de leerlingen nieuwe stof oefenen.
 • Zelfstandig verwerken – de kinderen verwerken zelfstandig de nieuwe leerstof.
 • Evaluatie – de leerkracht kijkt met de kinderen of het lesdoel is gehaald.
 • Feedback  – de leerlingen krijgen feedback op het leren door hierover te praten of door nakijkwerk.

(vroeg) Engels op De Kamperfoelieschool

 • Methode “Take It Easy”; lesmethode met een doorgaande leerlijn vanaf groep 1;
 • Interactief (digibord), actueel en effectief;
 • De leerstof biedt volop differentiatie, variatie en verdieping;
 • Uitstekende voorbereiding op Engels in het Voortgezet Onderwijs