leermethodes

De Kamperfoelieschool wil graag actueel en boeiend onderwijs bieden. Dit betekent dat we regelmatig kijken naar ons aanbod, onze methodes en onze manier van werken. Met regelmaat vernieuwen we methodes en implementeren we vernieuwingen in onze aanpak met de kinderen. Hier kun je lezen welke recente ontwikkelingen zijn ingezet.

Wereld in getallen 5

De wereld in getallen (5) is de nieuwste digitale versie van de rekenmethode. Malmberg heeft gekozen voor één nieuwe rekendidactiek die in de nieuwe edities van zowel Pluspunt als De wereld in getallen is toegepast. Elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken worden gecombineerd tot ‘evenwichtig rekenen’.  Er wordt gerekend in een context: Welke som past bij een situatie? Wat betekenen getallen in die som? En wat betekent het antwoord?

Met drie didactische modellen: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel.

LOGO 3000

LOGO 3000 is een slimme en goed onderbouwde aanpak voor de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling. LOGO 3000 biedt heel aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden. In een doorgaande lijn van de peuters van onze peuterspeelzaal Poppins naar de kleuters in groep 1 en 2 en vervolgens t/m groep 5. Leerkrachten krijgen mooi opgemaakte wandplaten, praatplaten, kaarten met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes en versjes en allerlei snelle spelvormen om de woordenschat van alle kinderen op een hoog niveau te brengen waardoor bijvoorbeeld de resultaten van begrijpend lezen verbeteren. LOGO 3000 is een effectief programma, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten. Dat betekent dus dat de gewenste opbrengsten ook echt worden bereikt.

Veilig leren lezen, KIM versie

Veilig leren lezen is al generaties lang de meest gebruikte en meest succesvolle methode voor aanvankelijk lezen en taal in groep 3. Maar liefst 80 procent van alle kinderen in Nederland leert lezen en spellen met deze methode. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van Veilig leren lezen kim-versie:

  • Letters leren door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen;
  • Dankzij de automatiseerlijn gaan leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen van zinnen en teksten;
  • Geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat.

Geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat.

Digikeuzebord

Digikeuzebord biedt digitaal een keuzebord, waarop leerlingen zelf hun activiteit kunnen kiezen via een onlineprogramma. Dit kan middels het digitale bord en via elke computer. De leerkracht beschikt zo over statistieken die o.a. aangeven wie met wie heeft gespeeld en ziet welke activiteiten favoriet zijn. Ook kunnen er middels de weekplanner activiteiten vooraf worden klaargezet.