Elke dinsdag is Ilonka van Zanten aanwezig. Zij geeft in onderstaand artikel informatie en tips voor het voorbereidend schrijven in groep 1 en 2.

Het (voorbereidend)schrijven

Wat u thuis kunt doen om het schrijven te stimuleren.

In de eerste levensjaren van uw kind gebeurd er veel op het gebied van de motoriek. Er worden in redelijk korte tijd veel mijlpalen bereikt zoals bijv. het optillen van het hoofd, het zitten, het kruipen, het staan en het lopen. Op vierjarige leeftijd is het tijd om naar de basisschool te gaan en de vaardigheden op het gebied van de motoriek verder te verfijnen om uiteindelijk te komen tot schrijven. Het schrijven is een complexe vaardigheden wat bij niet ieder kind vanzelf gaat. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het vasthouden van een potlood met de juiste pengreep wat voor veel kinderen moeilijk is. We proberen het allemaal goed aan te leren aan de kinderen en vooral meerdere keren te herhalen bij de kinderen bij wie dit nog niet zo vanzelf gaat. Maar wat als het kind er nog niet aan toe is? Of wat als u het verkeerd aan leert aan uw kind? Dan kan dit uw kind belemmeren in het leren en verder ontwikkelen van o.a. de motorische vaardigheden op dit moment of in de toekomst.

Toch kun je het schijven thuis stimuleren, ook wanneer uw kind in groep 1 of 2 zit. Zoals ik hiervoor al beschreef is schrijven een complexe vaardigheid welke juist aangeleerd en uitgevoerd kan worden wanneer alle voorwaarden om tot schrijven te komen aanwezig zijn. Denkt u maar eens aan het evenwicht (stabiliteit bij het zitten), balvaardigheid (sturing van de bal zoals je ook je potlood moet sturen over het papier), handvaardigheid (verfijnen van de hand- en vingermotoriek), allemaal onderdelen die voor het schrijven noodzakelijk zijn. En zo zijn er nog een aantal voorwaarden die nodig zijn om te komen tot schrijven. Als een of meerdere van deze voorwaarden niet voldoende aanwezig zijn is het voor het desbetreffende kind vaak niet goed mogelijk om tot schrijven, het vasthouden van een potlood of tot leesbaar schrijven te komen.

Het is zinvol om uw kind te stimuleren in de voorwaarden en dit kunt u thuis ook aanbieden. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

– Spelen in de speeltuin
– Klimmen en klauteren
– Rennen, springen, hinkelen, huppelen
– Balspelen
– Vingerverven (bij kleuters met name met twee handen laten werken)
– Scheerschuim; scheerschuim op de tafel spuiten en hierin tekeningen maken waarbij je vooral met twee handen tegelijkertijd werkt. (bij kleuters met name met twee handen laten werken)
– Spelletjes (waaronder bordspelen)
– Koken (gehaktballen draaien, koekjes bakken etc.)
– Kleien (figuren maken maar ook het naleggen van de letters)
– Tekenen (voor de kleuters met twee handen tegelijk)
– Knutselen
– Veterstrikken
– Insteekmozaiek
– Enz. enz. enz.

Let hierbij wel op de leeftijd van uw kind. Het is zinvol om het spel af te stemmen op de leeftijd van uw kind. Binnen de kleutermotoriek staat bijvoorbeeld het werken in symmetrie op de voorgrond. Op grote vellen papier tekenen met beide handen tegelijk is en zo twee poppetjes of bloemen maken past dus bij deze leeftijd.
Op school zal het schrijven aangeleerd worden volgens de schrijfmethode die daar gehanteerd wordt. Wanneer u toch graag op het gebied van het schrijven thuis meer wilt stimuleren adviseer ik u om dit af te stemmen met de leerkracht van uw kind. Zij kan u advies geven gericht op uw kind en ook afgestemd op de methodes die ze op school hanteren. Zo weet u zeker dat er niets verkeerd wordt aangeleerd.

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. dit stukje of wilt u (vrijblijvend) meer informatie omtrent de motoriek van uw kind loop dan gerust even langs op dinsdag in het speellokaal (mits er geen behandeling bezig is).

Met vriendelijke groet,

Ilonka van Zanten

Kinderoefentherapeut, STTC Kids
Elke dinsdag aanwezig op de Kamperfoelieschool