Als je het antwoord weet op deze som, fluister het juf of meester in het oor!

145 x 17 =

Het antwoord is 2465! Dit is gegeven door Sana!