Actueel

typen

De typcursus van de kinderen van de groepen 7 en 8 is weer afgerond!
Lees verder>

De onderwijsinspectie beoordeelt De Kamperfoelieschool positief!
 Lees verder>
januari 2014 - Nieuwe Kleutermethode, Onderbouwd

Het onderwijs aan de groepen 1 en 2 legt een belangrijke basis voor de rest van de schooltijd van een kind. Lees verder>

november 2013 - Openstelling van het Ouderportaal

Met de invoering van het ouderportaal krijgen ouders en verzorgers toegang tot de leerresultaten van hun kinderen. Lees verder>

september 2013 - LIST lezen op de Kamperfoelieschool

Hoe geef je goed leesonderwijs dat past in deze tijd? De leesaanpak LIST biedt een passend antwoord op deze vraag. Lees verder>

juni 2013 - Teamtraining Kanjermethode

De Kamperfoelieschool is een Kanjerschool. Dit betekent dat we voor sociaal emotionele ontwikkeling de Kanjermethode .. Lees verder>
 

De Kamperfoelieschool in Huizen is een openbare basisschool. De openbaar onderwijs in Huizen staat onder bestuur van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De school heeft een naschoolse opvang in huis, BSO Kamperfoelie. Ook biedt de Kamperfoelieschool onderdak aan peuterspeelzaal De Libelle.

Kamperfoelieschool
Delta 37 - 39
1273 LC  Huizen
035 - 52 525 61
info@kamperfoelieschool.nl

strook2website