talent primair

talent primair

De Kamperfoelieschool maakt onderdeel uit van Talent Primair (Stichting Basisonderwijs Gooi- en Vechtstreek). De werknaam Talent Primair, laat zien waar het ons als stichting om te doen is: het talent van kinderen en medewerkers centraal stellen. Met ruim 5000 leerlingen en 420 medewerkers gaan we in onze 23 scholen/locaties voor een brede ontwikkeling van onze kinderen. 

Het College van Bestuur van Talent Primair bestaat uit twee personen, de heer R. Hoogendoorn is voorzitter en mevrouw F.H. Hooglandt is lid van het CvB. Verdere informatie over de stichting kunt u vinden op de website.

De stichting stelt onze school in staat om een leerplek voor de toekomst te kunnen zijn. Gezamenlijk nemen we verantwoordelijkheid voor goed onderwijs in onze regio dat boeiend, passend en opbrengstgericht is. Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal. Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school in lijn met de missie en visie van Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder.

Toezicht
Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit bestaat uit maximaal zeven leden.

Talent Primair: onze missie in een filmpje.

Meer weten over Talent Primair?
www.talentprimair.nl