missie en visie

missie en visie

Welkom in een wereld vol kansen
Op de Kamperfoelieschool worden leerlingen gezien en gehoord en aangemoedigd om kansen te zien en te grijpen. We stimuleren hen om nieuwsgierig te zijn en initiatief te nemen. We helpen hen om hun plek te vinden en leren hen stap voor stap om zelfstandig te werken.

Taal krijgt bij ons veel aandacht, want taalvaardigheid is onmisbaar voor succes in het leven. We hebben twee taalklassen voor kinderen die het Nederlands nog niet helemaal beheersen. Maar ook alle andere leerlingen profiteren van de extra aandacht voor woordenschat en taalontwikkeling. En met behulp van de aansprekende boeken in onze eigen bibliotheek groeit het leesplezier.

We hechten aan een veilige sfeer en geven de kinderen veel persoonlijke aandacht. Zo kunnen ze groeien. Ze krijgen op onze school ook veel extra’s mee, zoals muziekles, de Kanjertraining, zwemles en bewegen met de sportcoach.

We houden goed contact met onze ouders. Ook zij kunnen op onze school hun Nederlandse taal verbeteren en verschillende workshops volgen. In onze school zijn wekelijks een logopediste en een oefentherapeut aanwezig.

Hoe kleurrijk we zijn, zie je goed op ons eindfeest, waar iedereen geniet van de meegebrachte hapjes uit talloze culturen. Het mooie is dat binnen die diversiteit, kinderen allemaal dezelfde behoefte hebben: ze willen groeien, leren en zichzelf worden. Ze leren ook veel van elkaar. Wij vinden het fijn om aan dat groeiproces bij te mogen dragen.

Als team werken wij samen aan een sterke school. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We hebben helder voor ogen wie we zijn als school en waar we met de leerlingen naar toe willen. Daardoor zijn we koersvast. Maar we staan er ook voor open om, wanneer het nodig is, vernieuwingen door te voeren. We letten er samen op dat die vernieuwingen goed worden ingepast in ons programma en onderdeel worden van onze manier van werken.

De boodschap die wij elke dag weer meegeven aan onze leerlingen is: “De wereld biedt volop kansen, iedere dag opnieuw.” “Blijf leren en ga ervoor!”