openbaar onderwijs

openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn algemeen toegankelijk. Op een openbare school is ieder kind én iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert leerlingen van jongs af aan respect

te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder

kind én iedere leerkracht. Op De Kamperfoelieschool staan respect voor elkaar en acceptatie van elkaar hoog in het vaandel. Om als verantwoordelijke burger aan de maatschappij deel te kunnen nemen, is van groot belang dat er op de basisschool ruime aandacht is voor vaardigheden als samenwerken en samen leren. 

Omdat iedereen welkom is, bieden de verschillen op de Kamperfoelieschool hiervoor de ideale setting. Kort gezegd kan het openbare karakter van de Kamperfoelieschool verwoord worden in de volgende zin: Iedereen mag hier zijn. Dit geldt voor onze leerlingen, maar net zo goed voor hun ouder(s) / verzorger(s). 

Betrokkenheid bij de school vinden we belangrijk. Daarom houden we u goed op de hoogte van wat er in de klas gebeurt en vragen we ook om uw actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind en activiteiten op school. Ongeveer 30% van alle leerlingen in Nederland maakt gebruik van het openbaar onderwijs. De scholen van Talent Primair staan open voor alle leerlingen met elke achtergrond of levensbeschouwing. Omdat iedereen welkom is op onze school hebben we diverse vieringen en dagen waar wij aandacht aan besteden. We verwachten dat iedereen hier aan deel neemt, ongeacht geloofs- of levensovertuiging.

Dit zegt de overheid over openbaar onderwijs.