kwaliteit

kwaliteit

Om te zorgen dat ons onderwijs van een topniveau blijft, voeren we actief kwaliteitsbeleid. Samen met de ouders en kinderen stellen we vast hoe het gesteld is met het onderwijs op school. Dit doen we door iedere dag scherp te blijven op wat belangrijk is: uitleg, sfeer op school, veiligheid, toezicht, communicatie, et cetera. Als leerkrachten spreken we elkaar hier ook op aan.

Ouders krijgen jaarlijks een uitnodiging voor het invullen van de oudervragenlijst. Zo weten we wat jij van ons onderwijs en de school vindt. Ook houden we de resultaten van onze leerlingen nauwkeurig bij. Met enige regelmaat nodigen we kinderen en ouders uit om mee te denken met onze school. Op deze manier zorgen we voor kwaliteit op onze school.

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit van De Kamperfoelieschool positief. Het team op De Kamperfoelieschool heeft de ambitie om elke dag weer een stukje beter te worden.

Kijk op www.scholenopdekaart.nl voor alle informatie van DUO over onze school.