kanjerschool

kanjerschool

Bij ons krijgen de kinderen les in het ‘omgaan met elkaar’. Ontmoeting en respect zijn hierbij de kernwoorden. We gebruiken hiervoor de Kanjermethode, met als basis de 5 kanjerregels:

  1. We vertrouwen op elkaar.
  2. We helpen elkaar.
  3. Niemand speelt de baas.
  4. Niemand lacht uit.
  5. Niemand doet zielig.

Er is iedere dag aandacht voor het omgaan met elkaar. Vier petjes staan symbool voor gedrag dat kinderen (en volwassenen) kunnen laten zien. Iedere dag oefenen we in het vertrouwen en jezelf durven zijn. Op deze manier gaan we ook pesten te lijf en zorgen we voor een prettige en positieve sfeer voor de kinderen.

De Kanjertraining fungeert als onze anti-pestmethode en is als zodanig gecertificeerd door de overheid. Naast de Kanjertraining hebben we op school veel aandacht voor Positieve Gedrags Ondersteuning. Daarbij hanteren we een strak en duidelijk pestprotocol waarbij we altijd vaste stappen doorlopen als er sprake is van pesten.

Kijk op www.kanjertraining.nl voor meer informatie over deze methode.