fysioholland kids

Kinderoefentherapie

FysioHolland Kids

Fysio Holland Kids is onderdeel van Fysio Holland en houdt zich bezig met zorg en therapie (onderzoeken en behandelen) van kinderen van 0-18 jaar. De therapeuten van Fysio Holland Kids werken spelenderwijs aan het bewegend functioneren van het kind en/of het verbeteren van de motorische vaardigheden, waarbij de hulpvraag van het kind en de ouder centraal staat en het plezier in bewegen voorop staat. De kinderoefen- en kinderfysiotherapeuten van Fysio Holland Kids zijn werkzaam op verschillende schoollocaties in het Gooi-, Eem- en Flevoland en op praktijklocaties in Bussum, Huizen en Naarden. Fysio Holland Kids is onderdeel van Fysio Holland en houdt zich bezig met zorg en therapie (onderzoeken en behandelen) van kinderen van 0-18 jaar. De therapeuten van Fysio Holland Kids werken spelenderwijs aan het bewegend functioneren van het kind en/of het verbeteren van de motorische vaardigheden, waarbij de hulpvraag van het kind en de ouder centraal staat en het plezier in bewegen voorop staat. De kinderoefen- en kinderfysiotherapeuten van Fysio Holland Kids zijn werkzaam op verschillende schoollocaties in het Gooi-, Eem- en Flevoland en op praktijklocaties in Bussum, Huizen en Naarden.

De kinderfysiotherapeut van Fysio Holland kids is op dinsdag aanwezig.

Je kind komt in aanmerking voor motorische therapie als:

  • er signalen zijn over de grove motoriek
    (rennen, ballen, springen);
  • er moeilijkheden zijn met fijne motoriek
    (schrijven, tekenen, knippen);
  • er specifieke problemen zijn door ziekte
    of revalidatie.

Leerkrachten bespreken deze signalen met de intern begeleider. In overleg met de ouders bepalen we of er oefentherapie ingezet moet worden.

Link

Kijk voor meer informatie op de website www.sttc.nu

Link

Kijk voor meer informatie op de website www.fysioholland.nl