Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie

Op De Kamperfoelieschool wordt ook kinderoefentherapie gegeven. Bijvoorbeeld wanneer een kind motorische problemen heeft. We werken hiervoor samen met het Sport Therapeutisch Trainings Centrum (STTC).

Je kind komt in aanmerking voor motorische therapie als:

  • er signalen zijn over de grove motoriek
    (rennen, ballen, springen);
  • er moeilijkheden zijn met fijne motoriek
    (schrijven, tekenen, knippen);
  • er specifieke problemen zijn door ziekte
    of revalidatie.

Leerkrachten bespreken deze signalen met de intern begeleider. In overleg met de ouders bepalen we of er oefentherapie ingezet moet worden.

Link

Kijk voor meer informatie op de website www.sttc.nu

Link

Kijk voor meer informatie op de website www.sttc.nu