ouderraad

ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die als verlengstuk van het schoolteam willen bijdragen aan de groei en bloei van De Kamperfoelieschool.
De ouderraad stimuleert de interesse voor en deelname aan activiteiten in en rond de school.

Samen met het schoolteam organiseert de ouderraad activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, kerstdiner, lenteontbijt, de sport- en speldag en de avondvierdaagse.
Ongeveer 6 keer per schooljaar komt de ouderraad bijeen om de activiteiten te plannen en voor te bereiden.

Ouderbijdrage
De ouderraad is verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage. Hoewel het een vrijwillige bijdrage betreft, verzoeken wij de ouders altijd dringend om deze bijdrage te voldoen. Hiervan worden de activiteiten van de ouderraad gefinancierd evenals bijvoorbeeld de aankleding van het schoolplein. De ouderbijdrage kan (na overleg met de penningmeester) gespreid worden voldaan.

De ouderbijdrage is met instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld op:

  • 1 kind : € 34,=
  • 2 kinderen : € 62,=
  • meer dan 2 kinderen : € 84,=

Nieuwe leden
Wij zijn vanaf komend schooljaar op zoek naar nieuwe leden. Wil jij ons team aanvullen? Meld je dan bij één van de leden, zij kunnen je ook van informatie voorzien. Of stuur een mail naar info@kamperfoelieschool.nl

Tot slot
De belangen van de kinderen zijn de belangrijkste drijfveer van de ouderraad. Bij het uitvoeren van diverse activiteiten kunnen we niet zonder de hulp van andere ouders. Wij zullen regelmatig een beroep doen op ondersteuning van ouders en vertrouwen erop dat deze inzet net zo enthousiast en spontaan gegeven blijft worden als nu.

Kamperfoelieschool logo

Wil je lid worden van de Ouderraad of heb je suggestie, feedback of creatieve idee? Neem dan contact op met één van de leden of een mail sturen naar info@kamperfoelieschool.nl